Etage 2004 - Mixed Media - 133x45x45 cm
Etage detail
Etage detail